Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

częstotliwość próbkowania dźwięku

Dźwięk w postaci analogowej jest falą - pomiędzy jednym punktem fali a drugim znajduje się nieskończenie wiele punktów pośrednich. Aby urządzenie cyfrowe mogło taki rodzaj informacji zrozumieć, musi go najpierw przetworzyć urządzenie ADC. Nie można jednak zamienić nieskończenie wielu poziomów dźwięku na informację cyfrową, gdyż zajęłaby ona nieskończenie wiele miejsca. W praktyce więc falę dźwiękową próbkuje się ze z góry określoną częstotliwością (liczbą razy na sekundę) i dla każdej próbki przyporządkowuje się określoną cyfrową wartość dźwięku (patrz rozdzielczość sygnału). Liczba tych próbek na sekundę jest zwana właśnie częstotliwością próbkowania dźwięku i mierzy się ją w wielokrotnościach herców. Teoria próbkowania dźwięku mówi, że maksymalna prawidłowo reprodukowana częstotliwość dźwięku nie może być wyższa niż połowa wartości częstotliwości, z jaką próbkuje się dźwięk (tzw. limit Nyquista). Dlatego dźwięk na płycie CD próbkowany jest z częstotliwością 44 100 herców (44,1 kHz). Próbkowanie takie gwarantuje wierną reprodukcję częstotliwości dźwięku do 20 000 herców (20 kHz), co odpowiada czułości ludzkiego słuchu. Ang. sample rate.

 

czestotliwosc_probkowania_dzwieku.jpg