Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DAO-RAW

Tryb nagrywania płyt CD/DVD, w którym podczas nagrywania laser nagrywarki nie jest wyłączany, a zapisywane dane nie są przez program nagrywający ani przez elektronikę nagrywarki poddawane żadnej obróbce (takiej jak na przykład wzmacnianie sektorów czy omijanie uszkodzonych danych). W trybie DAO-RAW możliwe jest więc wykonanie idealnej kopii oryginalnego nośnika, a tym samym można skopiować większość zabezpieczonych płyt. Nie wszystkie nagrywarki obsługują ten tryb zapisu. Ang. Disc-At-Once RAW - dysk od razu w trybie RAW. Por. słabe sektory, skaner zabezpieczeń, copy protection.

 

dao-raw.jpg