Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

dBm

Stosowana w telekomunikacji jednostka służąca do określenia bezwzględnego poziomu mocy. Jako poziom odniesienia (0 dBm) przyjęto moc 1 mW (0,001 W). Moc jednego wata oznacza poziom 30 dBm, a 1 kW to 60 dBm. Poziom mocy można wyliczyć, korzystając ze wzoru: poziom mocy dBm = 10 log (moc/1mW).