Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DDE

Technologia wymyślona przez Microsoft mająca na celu lepszą wymianę danych pomiędzy aplikacjami uruchomionymi w Windows. Dzięki DDE można powiązać informacje (chociażby tabelę arkusza kalkulacyjnego Excel) umieszczane w różnych aplikacjach - gdy np. zmodyfikuje się tabelę w edytorze tekstu Word, zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone w Excelu. Wymaganiem DDE jest to, aby programy w nim uczestniczące były cały czas uruchomione. Por. NetDDE.