Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

degauss

1. Usuwanie namagnetyzowanych obszarów z ekranu monitora. Przyczyną powstawania takich miejsc na ekranie jest naturalny magnetyzm Ziemi, a skutkiem gorsza jakość obrazu, szczególnie wierność kolorów. Większość dzisiejszych monitorów wyposażono w przycisk do wykonywania tej operacji - po jego naciśnięciu ekran na chwilę traci kontrastowość, lecz po chwili zaczyna pracować poprawnie i wyświetla znacznie wierniejsze barwy. 2. Kasowanie informacji z nośników danych pokrytych substancją magnetyczną, takich jak dysk twardy, dyskietka magnetyczna, taśma do streamera. Wyraz degauss to zbitek dwóch słów: de oznaczającego proces odwrotny do czegoś (np. deinstalacja to odinstalowywanie) oraz gauss, który jest jednostką pola magnetycznego (a jednocześnie nazwiskiem niemieckiego fizyka Carla Friedricha Gaussa zajmującego się m.in. badaniem magnetyzmu).