Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Delete

Dwa klawisze o identycznym działaniu. Jeden z nich znajduje się u dołu klawiatury numerycznej (napisane jest na nim Del), drugi (napisana jest na nim pełna nazwa Delete) znajdziemy na bloku klawiatury między klawiaturą główną a klawiaturą numeryczną. Klawisz Delete ma dwie funkcje. W Windows powoduje on usunięcie ikony czy innego obiektu. W aplikacjach, takich jak np. edytory tekstu, powoduje skasowanie znaku znajdującego się bezpośrednio po prawej stronie kursora. Ang. usuwać.