Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DES

Stworzony przez firmę IBM algorytm kodowania danych, zaakceptowany w 1997 roku jako amerykański standard. Ze względu na krótki i dosyć słaby klucz (56-bitowy) DES jest szyfrem dosyć prostym do złamania - w 1998 roku odkodowano wiadomość zaszyfrowaną DES-em po 3 godzinach. Obecnie wykorzystywane są zmodyfikowane wersje DES-a. 3DES to trzykrotne szyfrowanie danych wejściowych algorytmem DES, co efektywnie daje dwukrotnie trudniejszy szyfr do złamania. Natomiast DESX wykorzystuje kombinowany klucz o długości 184 bitów. Ang. Data Encryption Standard - standard szyfrowania danych. Por. MD4, MD5.