Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DHCP

Protokół umożliwiający dynamiczne (automatyczne) przyznawanie tymczasowych adresów IP komputerom w sieci komputerowej. Istnieją dwie podstawowe metody nadania komputerowi adresu IP. Pierwsza jest statyczna, gdy ręcznie wpisuje się do właściwości protokołu TCP/IP konkretny adres IP. Druga (czyli DHCP) polega na dynamicznym przydzielaniu adresu IP każdemu komputerowi w sieci. Gdy stosowany jest DHCP, adresy IP są wypożyczane na ściśle określony czas - zwykle około pięciu dni - a następnie komputer musi ponownie upomnieć się o swój adres IP. Zaletą korzystania z DHCP jest fakt, że nie trzeba ręcznie wpisywać każdemu z komputerów w sieci adresu IP. Ponadto nie mogą się zdarzyć konflikty adresów IP, gdy dwa komputery przez pomyłkę mają wpisany taki sam adres. Ang. Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania komputerów.