Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

domena

1. Najwyższy w hierachii DNS element, który grupuje w sobie miliony innych poddomen. Domena jest zawsze ostatnim członem adresu internetowego. Przynależność do konkretnej domeny charakteryzuje rodzaj instytucji, która używa danego adresu, np. www.korg.com oznacza domenę komercyjną (.com), a adres typu www.whitehouse.gov - instytucję rządową (.gov, od ang. government - rząd). W internecie można obecnie rejestrować adresy należące do domen .biz, .com, .edu, .gov, .info, .int, .mil, .net, .org Domenami są także dwuliterowe oznaczenia państw, takie jak .pl czy .ru Zarządzaniem domenami zajmuje się organizacja o nazwie IANA. 2. Potocznie mianem domeny określa się dowolny adres internetowy. Por. FQDN, URL. 3. Jednostka organizacyjna w sieci komputerowej z serwerem Windows. Domena grupuje komputery, które korzystają ze wspólnych zasobów. W jednej sieci może istnieć nieograniczona liczba domen, o ile nie powtarzają się ich nazwy.

 

domena.jpg