Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DRAM

Dynamiczna pamięć RAM przechowuje dane wewnątrz zawierających kondensatory układów scalonych. Ponieważ kondensatory te wyładowują się po pewnym czasie, co grozi utratą danych przez nie przechowywanych, komputer co kilka milisekund musi odświeżać ich zawartość. W czasie odświeżania zawartość pamięci DRAM nie może być odczytywana przez procesor, co spowalnia działanie komputera (mówi się wtedy o stanie oczekiwania - ang. wait state). DRAM jest jednym z wolniejszych rodzajów pamięci, wychodzący obecnie z użycia. Ang. Dynamic RAM - dynamiczny RAM. Por. SRAM, EDO RAM, VRAM, SGRAM.