Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DSP

1. Zbiorcze określenie różnych technik ulepszania sygnału cyfrowego (niekoniecznie dźwięku). DSP stosuje się np., gdy sygnał analogowy został przetworzony na cyfrowy i zawiera zniekształcenia i szumy. DSP jest w stanie je wyeliminować, istnieje tylko jedno ograniczenie - szum nie może być na tyle mocny, żeby zagłuszać oryginalny sygnał. DSP można także stosować do generowania efektów specjalnych w sygnale cyfrowym, np. efekt echa w komputerowym pliku dźwiękowym. Ang. Digital Signal Processing - cyfrowe przetwarzanie sygnału. 2. Układ scalony (zwany czasem niepoprawnie procesorem dźwięku) wykonujący obliczenia związane z zaawansowanymi operacjami na różnego rodzaju sygnałach. Układy DSP mogą zwykle obrabiać zarówno dźwięk, jak i grafikę czy obrazy wideo. Ang. Digital Signal Processor - cyfrowy procesor sygnału.