Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DSVD

Standard umożliwiający jednoczesną cyfrową transmisję głosu i danych komputerowych przez analogową linię telefoniczną. Do komunikowania się potrzebne są dwa modemy, oba z funkcją DSVD - po jednym po każdej stronie kabla. DSVD pojawił się na rynku w 1995 r., jest jednak tylko sporadycznie implementowany w modemach. Ang. Digital Simultaneous Voice and Data - jednoczesna cyfrowa transmisja danych i głosu.