Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DTP

Profesjonalne łamanie tekstu, wstawianie grafiki i drukowanie przy użyciu komputera. Programy do DTP (np. QuarkXPress czy Adobe InDesign) najpierw importują tekst i ilustracje, a następnie operator DTP nadaje tym materiałom formę, którą później można oglądać w książkach czy gazetach - zawierającą szpalty, podpisy do ilustracji, tytuły itd. Ang. Desktop Publishing - w wolnym tłumaczeniu publikacje tworzone na pulpicie komputera.

 

dtp.jpg