Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DTS

Cyfrowy system dźwięku przestrzennego o podobnych właściwościach jak Dolby Digital (pięć kanałów i subwoofer) opracowany przez firmę Digital Theater Systems (od nazwy tej firmy pochodzi akronim DTS). DTS jest dla Dolby Digital technologią konkurencyjną i nie jest z nim kompatybilna. Obydwa systemy używają kompresji dźwięku, ale DTS kompresuje dźwięk w mniejszym stopniu, czego rezultatem jest, jak określają niektórzy słuchacze, pełniejszy dźwięk. DTS jest chętnie stosowany w salach kinowych, natomiast nadal większość filmów na DVD ma dźwięk zakodowany w standardzie Dolby Digital. Por. Dolby Surround, Dolby Pro Logic. www.dtsonline.com