Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DVCAM

Standard kaset wideo, kamer wideo i magnetowidów zaprojektowany przez firmę Sony z myślą o profesjonalnych odbiorcach. Powstał jako rozwinięcie standardu DV. Kaseta DVCAM mieści do 184 minut filmu. Ang. Digital Video Camcoder - cyfrowa kamera wideo. www.sony.com/dvcam