Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

DVD-ROM

Odmiana płyty DVD. Zapisuje się na niej jednak dane komputerowe, a nie filmy. Pojemność płyty DVD-ROM zależy od technologii zastosowanej przy jej produkcji. Płyta jednowarstwowa i jednostronna mieści ok. 4,7 GB, a płyta dwuwarstwowa i dwustronna ma pojemność 17 GB. Oznacza to, że w najbardziej rozbudowanej wersji na płycie DVD-ROM można pomieścić 26 razy więcej informacji niż na płycie CD-ROM. Ang. Digital Versatile Disc - uniwersalny dysk cyfrowy. Por. DVD-RAM, DVD+RW.