Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

dwukierunkowa transmisja

Rodzaj transmisji danych, podczas której urządzenie przyjmuje informacje od komputera oraz jest w stanie odesłać mu pewne informacje, nie robi tego jednak jednocześnie, a więc pracuje w trybie półdupleks. Typowym przykładem transmisji dwukierunkowej jest komunikacja pomiędzy komputerem i drukarką. Por. ECP, EPP.