Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

e-learning

Wspomaganie nauki poprzez stosowanie elektronicznych środków dydaktycznych, takich jak komputery, oprogramowanie oraz internet. W Polsce działają już wyższe uczelnie działające na zasadzie e-learningu, na przykład: www.uniwersytet-wirtualny.edu.pl Dostępnych jest także wiele szkoleń typu e-learning, w których proces nauczania i niekiedy egzaminowania odbywa się zdalnie - poprzez internet. Ang. electronic learning - elektroniczne nauczanie. Por. e-commerce.