Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

e-mail

Forma przekazu informacji w postaci listów elektronicznych (czyli dokumentów, które można zobaczyć na ekranie komputera), wymienianych przez użytkowników sieci komputerowej, głównie w internecie. Nazwą tą określa się również pojedynczy list elektroniczny, który, oprócz tekstu, może także zawierać załączniki o dowolnej treści - np. muzykę, obrazy wideo. Często spotykana jest także pisownia email. Ang. electronic mail - poczta elektroniczna.

 

e-mail.jpg