Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

echo

Fale dźwiękowe odbijają się od przeszkód takich jak budynki, ściany pomieszczeń, gęsty las. Jeśli dźwięk odbity dotrze do odbiorcy z odpowiednio dużym opóźnieniem (zwykle podaje się, że czas ten wynosi od 70 do 100 milisekund), to usłyszy on go jako odrębny dźwięk, czyli tzw. echo. Gdy fale dotrą do odbiorcy wcześniej, to usłyszy pogłos (zmysł słuchu nie może wyodrębnić dźwięków występujących po sobie bardzo szybko).