Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

edycja liniowa

Tradycyjna metoda przygotowywania nagrań wideo, używana głównie w telewizji. W latach dziewięćdziesiątych wraz z pojawieniem się studiów komputerowych wyparta przez montaż nieliniowy, choć nadal niekiedy używana przy szybkim montażu na przykład wiadomości telewizyjnych. Polega na nagrywaniu na urządzenie rejestrujące (magnetowid, komputer) kolejnych ujęć czy fragmentów przygotowywanej audycji. Raz nagrany materiał nie może być już edytowany. Zestaw do montażu liniowego przeważnie składa się z dwóch źródeł obrazu (kamera, magnetowid, komputer), miksera wideo i urządzenia rejestrującego. Operator tworzy wideo, odtwarzając materiały źródłowe w kolejności ich pojawiania się w finalnym montażu.