Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

edycja

1. Tryb pracy, w którym możliwe jest modyfikowanie danych. Edytować można wszystkie dane znajdujące się na dysku twardym, dyskietce czy w pamięci komputera, a więc pliki i katalogi. Edycją jest także modyfikacja informacji w edytorze tekstu, zmiana nazwy pliku, a także wszelkiego rodzaju kasowanie i dodawanie danych. 2. Inaczej wersja programu.