Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

EM64T

Technologia identyczna jak AMD64, opracowana przez firmę Intel i stosowana w jej najnowszych procesorach z rodziny Pentium 4, na przykład Pentium 4 z serii 6xx i 5x1. Ang. Extended Memory 64 Technology - technologia rozszerzonej pamięci. Por. AMD64.