Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

End

Klawisz umieszczony pomiędzy klawiaturą główną a klawiaturą numeryczną. Po jego wciśnięciu kursor ustawia się na końcu linii wiersza w edytorze tekstu. Z kolei, w arkuszu kalkulacyjnym End w kombinacji ze strzałką kierunku przenosi nas w skrajne części arkusza. Wykorzystywana jest także kombinacja klawiszy Ctrl End, która ustawia kursor na końcu dokumentu lub spisu zawartości katalogu. Działanie End jest przeciwstawne do działania klawisza Home. Ang. end - koniec.