Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Enter

Klawisz umieszczony z prawej strony klawiatury głównej komputera. Służy m.in. do zatwierdzania komend w systemie operacyjnym MS-DOS i w trybie MS-DOS (także w Windows, gdy np. zmieniamy nazwę pliku, decyzję zatwierdzamy naciśnięciem klawisza Enter). W aplikacjach, w których edytujemy tekst, Enter zwykle przenosi nas o jedną linijkę w dół, czyli tworzy nowy akapit lub ustawia kursor w nowej komórce arkusza. Ang. enter - wejść.