Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

EULA

Umowa między producentem oprogramowania a jego użytkownikiem. Dokument ten określa prawa i obowiązki obu stron. Zaakceptowanie EULA jest warunkiem niezbędnym, aby zgodnie z prawem korzystać z programu. W EULA znajdują się informacje, w jakim zakresie użytkownik może używać programu oraz jakie przysługują mu prawa. EULA przewiduje także sankcje za wykorzystanie oprogramowania niezgodnie z warunkami licencji. Ang. End User Licence Agreement - umowa licencyjna użytkownika końcowego. Por. shareware, freeware.

 

eula.jpg

 

eula1.jpg