Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ext2

System zapisu plików na nośnikach magnetycznych (dyski twarde, dyskietki), stosowany w Linuksie. Pozwala na obsługę partycji o rozmiarach do 4 TB, umożliwia tworzenie plików o nazwach składających się maksymalnie z 255 znaków. Każdy z plików w ext2 opisany jest za pośrednictwem flag, określających prawa odczytu, zapisu i wykonywania plików, osobno dla użytkownika, grupy użytkowników i wszystkich użytkowników systemu. W ext2 możliwe jest stosowanie dowiązań symbolicznych i dowiązań twardych do plików i/lub katalogów. Ang. Extended File System 2 - rozszerzony system plików wersja 2. Por. FAT16, FAT32, NTFS.