Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

F (klawisze funkcyjne)

Dziesięć lub więcej klawiszy (na klawiaturach pecetów spotka się ich standardowo 10 lub 12, na klawiaturach komputerów Macintosh zaś - 15) o oznaczeniach F1, F2, F3 itd. Umieszczone są najczęściej w górnym rzędzie klawiatury na prawo od klawisza Esc. Różne programy przypisują klawiszom funkcyjnym odmienne zadania. Najczęściej działają one jako wygodne skróty do najpopularniejszych czynności związanych z aplikacją czy systemem operacyjnym. Np. w Windows F1 służy do wywołania okna pomocy, F2 do rozpoczęcia edycji, F3 wywołuje okno poszukiwania, F4 rozwija listy wyboru, F5 zaś odświeża zawartość ekranu. Jeżeli program na to zezwala, działanie klawiszy funkcyjnych może czasami zdefiniować sam użytkownik, przypisując im np. wykonywanie złożonych (a stosowanych często) czynności, które bez pomocy klawiszy funkcyjnych zajmowałyby wiele czasu.