Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Fahrenheit

Jednostka w skali temperatury. Wartość 1 stopnia Fahrenheita definiuje się jako jedną trzydziestą drugą różnicy pomiędzy temperaturą mieszaniny wody i lodu z solą, a temperaturą mieszaniny wody i lodu. W skali Fahrenheita wartości równej zero stopni odpowiada temperatura mieszaniny wody i lodu z solą. Skalę Fahrenheita stosuję się m.in. w USA i Kanadzie. Aby przeliczyć stopnie Fahrenheita na Celsjusza, należy od temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita odjąć 32, następnie pomnożyć razy 5 i podzielić przez 9. Nie należy do układu SI (powinna być zastępowana kelwinem). Nazwa pochodzi od nazwiska uczonego Gabriela Daniela Fahrenheita (1686-1736), niemieckiego fizyka i inżyniera. Por. Celsjusz.