Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

FIFO

System obsługi danych docierających do urządzenia w komputerze polegający na tym, że żądania są realizowane w kolejności ich nadchodzenia. Przykładowo, standardowa kolejka wydruku jest właśnie FIFO, ponieważ dokumenty są drukowane w tej samej kolejności, w której znalazły się w kolejce. Ang. First-In First-Out - pierwszy przyjęty, pierwszy wysłany. Por. LIFO.