Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

filtr polaryzacyjny

Zadaniem filtra jest polaryzowanie wpadającego przez obiektyw światła. Dzięki temu możliwe jest niwelowanie niektórych niekorzystnych w fotografii zjawisk, takich jak odbicia światła od połyskliwych powierzchni oraz obecność światła rozproszonego, a także wzmacniać barwy niektórych typów fotografowanych przedmiotów. Zastosowanie filtra polaryzacyjnego ma jednak niekorzystny wpływ na ilość wpadającego przez obiektyw światła. Rozróżniamy dwa typy filtrów polaryzacyjnych: liniowy i kołowy. W nowoczesnych aparatach należy stosować filtry kołowe, gdyż działanie filtrów liniowych może wpływać niekorzystnie na działanie elementów mierzących światło i na działanie funkcji autofokus.