Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

FM

Sposób kodowania informacji w fali, najczęściej wykorzystywany przez stacje radiowe. W wypadku modulacji FM, fala ma stałą amplitudę, a modulacja zmienia jej częstotliwość, kodując w niej w ten sposób informacje. W Polsce system FM wykorzystywany jest przez rozgłośnie nadające na falach ultrakrótkich. Taki sposób przesyłania informacji jest mniej podatny na zakłócenia (zniekształcenia) niż w wypadku modulacji AM, a to dlatego, że przypadkowe zmiany częstotliwości sygnału są znacznie mniej prawdopodobne niż przypadkowe zmiany amplitudy sygnału (a więc zniekształcenie jej). Ang. Frequency Modulation - modulacja częstotliwościowa.

 

fm.jpg