Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

foldery wyszukiwania

1. Mechanizm wyszukiwania plików, wprowadzony w systemie Windows Vista. Folder wyszukiwania jest wirtualnym katalogiem, którego zawartość jest opisana przez zbiór zapytań. Zawartość tych folderów jest uaktualniana w momencie dodania do systemu plików, spełniających dane kryterium. To rozwiązanie bardzo przyspiesza wyszukiwanie danych - szczególnie w wypadku, gdy często poszukujemy tych samych plików (czy też dokumentów określonego rodzaju). 2. Sposób sortowania e-maili w programach pocztowych. Folder wyszukiwania jest tu wcześniej zdefiniowanym zapytaniem. Po każdym jego otworzeniu następuje wyszukiwanie e-maili spełniających dane kryteria.