Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

formularz

1. Ogólnie dokument z opisami pól i miejscami na ich wypełnienie. 2. W programie do tworzenia baz danych okno, którego wygląd może zaprojektować sam użytkownik, służące do uproszczenia i przyspieszenia procesu wprowadzania danych do bazy danych. 3. W internecie zbiór kilkunastu pól zamieszczonych na stronie WWW, które trzeba wypełnić, np. w celu zakupienia jakiegoś produktu lub też wzięcia udziału w ankiecie. Najczęściej informacje zawarte w internetowym formularzu przesyłane są bez szyfrowania, przez co mogą być przechwycone i przeczytane przez osoby niepowołane. Formularz ogłoszeniowy na stronie WWW