Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

FSAA

Funkcja w grafice komputerowej poddająca procesowi antyaliasingu cały widoczny na ekranie obraz. Zbliżony efekt poprawy jakości obrazu można także uzyskać, zwiększając rozdzielczość. Większość nowoczesnych kart graficznych może sprzętowo wspierać technologię FSAA, jednak jej użycie dość znacznie zmienia ogólną wydajność wyświetlanej grafiki, gdyż obciąża procesor graficzny karty. Ang. Full Scene AntiAliasing - antyaliasing całej sceny.