Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

FTP

Protokół, za pomocą którego przesyłane są pliki w internecie lub sieci lokalnej. Z FTP można korzystać po zainstalowaniu protokołu TCP/IP. Schemat korzystania z FTP jest następujący: klient FTP ustanawia sesję z serwerem FTP, podczas której następuje zalogowanie do serwera i określenie praw dostępu użytkownika. Następnie można już swobodnie wysyłać i odbierać pliki, jeżeli tylko uprawnienia na to zezwalają. Ang. File Transfer Protocol - protokół przesyłania plików. Por. klient FTP.