Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

game

Międzynarodowy układ jednostek miar i wag opracowany w 1960 roku. W Polsce obowiązuje od 1966 roku. Jednostkami należącymi do tego układu są metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol (jednostka liczności materii), kandela (jednostka natężenia światła), radian (jednostka miary kąta płaskiego), steradian (jednostka miary kąta bryłowego). Wszystkie wielkości fizyczne można zdefiniować, używając jednostek układu SI.