Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

gesty myszy

Sposób sterowania programami z pominięciem klawiatury, pasków narzędziowych i pasków menu. Korzystanie z gestów myszy polega najczęściej na wciśnięciu i jednego z przycisków myszy i wykonaniu określonego ruchu myszą. Na przykład: wciśnięcie lewego przycisku myszy i przesunięciu kursora w lewo powoduje wyświetlenie poprzednio oglądanej strony, a przesunięcie kursora w górę otwiera nowy panel przeglądania strony WWW. Gesty myszy wykorzystują głównie przeglądarki internetowe, takie jak Firefox i Opera. Ang. mouse gestures.

 

gesty_myszy.jpg