Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Gmail

Bezpłatny system poczty elektronicznej oferowany przez firmę Google. Użytkownicy otrzymują do dyspozycji konto pocztowe o pojemności 2,8 GB (pojemność ta jest nieznacznie zwiększana każdego dnia). Wygodny dostęp do korespondencji zapewnia rozbudowana webaplikacja zrealizowana na podstawie technologii AJAX. Gmail jest dostępny w kilkudziesięciu wersjach językowych, obejmujących język polski. Początkowo dostęp do usługi można było uzyskać jedynie po otrzymaniu zaproszenia od innego użytkownika. Od lutego 2007 roku zaproszenia nie są już wymagane. Z systemem zintegrowany jest też moduł komunikatora, ułatwiający szybką wymianę informacji z innymi użytkownikami Gmaila. Warto dodać, że konto pocztowe jest zabezpieczone skanerem antywirusowym oraz mechanizmami chroniącymi przed spamem i phishingiem. Na uwagę zasługuje też łatwe wyszukiwanie informacji. Gmail jest dostępny pod adresem www.gmail.com.