Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

GNU

Projekt zapoczątkowany w 1984 r. przez Richarda Stallmana (Free Software Foundation), który miał na celu stworzenie podobnego do UNIX-a systemu operacyjnego wraz z niezbędnym do pracy oprogramowaniem, dostępny za darmo i rozpowszechniany jako Open Source. Pierwszymi efektami prac Stallmana były znany do dziś procesor tekstu GNU Emacs oraz kompilator języka C o nazwie GCC. www.gnu.org