Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

GPRS

Nowoczesny system przesyłania danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, zapewniający teoretyczną szybkość transferu do 170 kb/s (standard GSM gwarantuje jedynie 9,6 kb/s dla danych i 13 kb/s dla transmisji głosu). GPRS wymaga telefonów komórkowych przystosowanych do tego standardu, zapewniając użytkownikom sprawniejsze przesyłanie faksów i szybszy dostęp do internetu. Ang. General Packet Radio Service - pakietowy system przesyłania danych. Por. HSCSD, EDGE.