Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

grafika wektorowa

Metoda tworzenia grafiki komputerowej polegająca na generowaniu obrazu na podstawie jego matematycznego opisu, który określa pozycję, długość i kierunek prowadzonych linii. Obrazy wektorowe są kolekcjami wektorów, a nie punktów, jak w wypadku grafiki rastrowej. Przykładowo, narysowanie okręgu w formie wektorowej jest stosunkowo łatwe - wystarczy podać jego środek i promień (zamiast rysować bardzo wiele punktów). Zwykle grafik projektuje obraz metodą wektorową, a gdy zakończy pracę, zmienia ją na bitmapę. Grafikę wektorową można tworzyć m.in. przy użyciu popularnego programu graficznego CorelDRAW.