Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

histogram

Graficzna forma przedstawienia rozkładu danej cechy. Histogram zdjęcia to wykres słupkowy, pokazujący rozkład na fotografii pikseli o różnej jasności. Na osi poziomej z lewej strony wykresu pokazane są najciemniejsze, a z prawej strony najjaśniejsze piksele, natomiast na osi pionowej liczba pikseli o danej wartości jasności, znajdujących się na zdjęciu. Histogram przydaje się do określenia, czy fotografia została poprawnie naświetlona lub czy są na niej obszary prześwietlone lub niedoświetlone. Por. Photoshop.