Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Home

Dwa klawisze o identycznym działaniu. Jeden z nich znajduje się u góry klawiatury numerycznej, drugi natomiast nad klawiaturą dodatkową (obok klawiszy funkcyjnych). Home ustawia kursor na początku wiersza dokumentu. Ang. home - dom. Por. End.