Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

homologacja

Pozwolenie przyznawane przez instytucję do tego uprawnioną (w wypadku telefonów, radiotelefonów i modemów jest to Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty) na użytkowanie urządzenia na terenie kraju. Korzystanie ze sprzętu bez homologacji jest niedozwolone, a za szkody spowodowane użytkowaniem takiego sprzętu (np. uszkodzenie linii telefonicznej) odpowiada użytkownik.