Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

HTML

Hipertekstowy język opisu stron WWW używany w internecie. Pozwala określić, jak mają być przedstawione strony w oknie przeglądarki stron WWW, dzięki czemu wyświetlane są w podobny sposób na każdym komputerze. Charakterystycznym elementem języka HTML są tagi. Aktualna wersja HTML to wersja 4.01, która próbuje wydzielić zarządzanie wyglądem strony do kaskadowych arkuszy stylów (CSS). HTML 4.01 okazał się jedynie częściowym sukcesem w dziedzinie standaryzacji, gdyż wsparcie dla CSS w przeglądarkach było przez wiele lat niepełne i zawierało wiele mniejszych i większych niekompatybilności. Stają się one z czasem coraz mniejsze, i zarazem pisanie stron obsługiwanych poprawnie przez wiele przeglądarek jest łatwiejsze. Ang. Hypertext Markup Language - język oznaczeń hipertekstowych. Por. XHTML.

 

html.jpg