Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

HTTP

Protokół wymiany danych pomiędzy komputerem klienta (np. użytkownika internetu) a serwerem stron WWW. Z protokołu HTTP korzystają przeglądarki stron WWW, co można poznać po oznaczeniach http:// używanych na początku adresu internetowego. Ang. Hypertext Transfer Protocol - protokół transmisji hipertekstu.