Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

IA-64

Rodzaj 64-bitowej architektury procesorów opracowany przez firmę Intel. Przykładem procesorów o architekturze zgodnej z IA-64 jest cała rodzina Itanium. Procesory te bardzo wydajnie obsługują 64-bitowe aplikacje, mają jednak problemy ze sprawnym wykonywaniem 32-bitowych aplikacji. W przeciwieństwie do procesorów opartych na architekturze IA-32, procesory wykonane w architekturze IA-64 nie są zgodne z rodziną x86. Ang. Intel Architecture 64-bit - 64-bitowa architektura firmy Intel. Por. AMD64, EM64T.