Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ICS

Moduł systemów operacyjnych Windows (począwszy od Windows 98 SE), pozwalający na współużytkowanie jednego połączenia internetowego przez dwa lub więcej komputerów. Komputer połączony z internetem musi mieć zainstalowaną funkcję ICS, pozostałe komputery zaś muszą być z nim połączone w sieć lokalną. Ang. Internet Connection Sharing - udostępnianie łącza internetowego.