Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

IMAP

Protokół służący do odbierania poczty elektronicznej z serwera pocztowego. W programach pocztowych serwer IMAP często określany jest jako Incoming Mail Server (serwer poczty przychodzącej). IMAP jest protokołem nowszym od POP3, ale jak dotąd znacznie mniej popularnym. Aktualnie używaną wersją jest IMAP4, stąd często spotykane jest właśnie to oznaczenie. Ang. Internet Message Transfer Protocol - internetowy protokół przesyłania wiadomości. Por. SMTP.